Equinix Italia s.r.l., ML5 Data Centre, Via Castelletto, 20019 Settimo Milanese (Mi)


Milan
Milan

Italy

Status

Expired

type of certification

ANSI/TIA-942-B Design

Rating Level

4

Certification Body

EPI

Certificate

'39202020030900010

Awarded on:

03/09/2020

Expires on:

03/08/2022