Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quôc Tế Bigc (Espace BIGC), Area 1, Long Bình Tân Ward, Biên Hòa City, Đồng Nai Province


Biên Hòa

Viet nam

Status

Expired

type of certification

 ANSI/TIA-942 Constructed Facility

Rating Level

2

Certification Body

EPI

Certificate

Awarded on:

11/07/2011

Expires on:

11/07/2014