Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quôc Tế Bigc (Espace BIGC), Area 1, Long Bình Tân Ward, Biên Hòa City, Đồng Nai Province

Status

Withdrawn

type of certification

 ANSI/TIA-942 Constructed Facility

Certification Body

EPI

Rating Level

2

Certificate

Address


Biên Hòa

Viet nam
South East Asia

Awarded in:

11/07/2011

Expires in:

11/07/2014